347 - ع ر ق - خ و ر ی

١:۴١ - چهارشنبه - 28/2/90 - خانه

 

ع ر ق - خ و ر ی

 

 

دیشب که بال بال می زدم توی جا تا ساعت 2 و 3 ؛ قول دادم به خودم یک گل گاو زبانی چیزی دم بکنم سر شب ، خورده باشم ، این طوری بلکه بشه 12 خوابیده باشم ... یادم رفت !

الان دارم می میرم از خستگی ها یعنی ... ولی خوابم نمی بره !

سرم هم درد می کنه نمیشه هیچ غلط دیگه ای کرده باشم !

دارم می میرم از بی خوابی ها ، ولی خوابم ن م ی ب ر ه ! گریه

برنامه ی خوابم ریخته به هم ؛ تا بیاد درست بشه ، امتحان ها و شب بیداری ها شروع میشه ، بعدش دوباره مرتب شدنش مکافاتیه ها ...

پاشدم از استیصال یک ریزه عرق کاهو خورده ام ، میگن آرامبخشه .. عطاری با دو سه تا چرت و پرت دیگه داده بود واسه این حساسیت مان ... وقتی می خوردیم سه تاییش را ، همچی منگ می شدیم ، همچی منگ می شدیم ، به قول بچه های گودر یک حال خوشی اصن !

الان که هپروت هستیم خودمان ، این را هم خورده ایم یک ریزه ، تا کی باتری مان خالی بشود ، بیافتیم یک گوشه تا صبح !!! ابله

 

خوبی اش این است که اگر یک آسپرین ساده هم بخوریم ، نه که کلا ً قرصی نیستیم ، زود اثر می کند می رویم حال های به و نیکو !!!

راستی چیستا هم سرچ کردیم توی این سایت ثبت احوال ، 60 تا بیشتر نبود توی کل ایران ! دختر ما بشود شصت و یکمی اش اصلنش هم !!! خمیازه

اون یکی اسم دخترمان ولی خدایی تک است ! زده بود 2 تا توی کل ایران ! خیال باطلهورا

سلیقه رو داشتین خدایی ؟

اسم پسر هم همین طور ! رتبه زیر 2000 !

پاشیم بریم ببینیم میشه بخوابیم یا نه ؟؟؟

 

 

/ 7 نظر / 5 بازدید
کیا

پس خورشید رنگی ها کوشن ؟؟ [منتظر]

کیا

چی بگم والا ! مراقب سلامتی ات باش . این طور بیشتر اذیت می شوی که . چند وقت بعد هم امتحان و ... [گل] بله اسم دخترتان هم مبارک ! اسم اولی چی باشه اونوقت ؟[رویا]

کیا

[نیشخند] باور کن بیشتر شبیه خورشید بودن !

...

با این کیارش کل کل نکن! با آن آلبالوهای پلاسیده پستش![شیطان]

کوچولوترین ستاره

میگویم به قول کیا خورشیدات [نیشخند]که قشنگ بودن چرا برشون داشتی ؟ حداقل یه ماه نگه میداشتیشون