418 - ن ف ر ی ن - د و ز خ

9:22 - شنبه - 18/4/90 - خانه

 

ن ف ر ی ن - د و ز خ

 

 

باش تا نفرین ِ دوزخ از تو چه سازد ،

که مادران ِ سیاه پوش

- داغ داران ِ زیبا ترین فرزندان ِ آفتاب و باد -

هنوز از سجاده ها

                      سر بر نگرفته اند !

. . .

 

متن کامل : اینجا

 

/ 0 نظر / 2 بازدید