342 - گ ر ت - و - خ ا ک - !

١٩:۴٩ - شنبه - 24/2/90 - خانه

 

گ ر ت - و - خ ا ک - !

 

 

ــــــــــــــــــــ

 

p...h (05/11/2011 08:41:40 ب.ظ): agar alage man shodi khabaram kon
p...h (05/11/2011 08:41:43 ب.ظ):
نیشخند
n...3 (05/11/2011 08:42:31 ب.ظ): هان ؟
n...3 (05/11/2011 08:42:33 ب.ظ): خبرت کنم ؟
n...3 (05/11/2011 08:42:37 ب.ظ): پورسانت میگیری ؟

p...h (05/11/2011 08:42:42 ب.ظ): چشمک
p...h (05/11/2011 08:42:56 ب.ظ): are
p...h (05/11/2011 08:43:00 ب.ظ): yani nabab

n...3 (05/11/2011 08:43:13 ب.ظ): نوچ
n...3 (05/11/2011 08:43:17 ب.ظ): ص را بستیم
p...h (05/11/2011 08:43:19 ب.ظ): akhe mikham bedonam az in mozoha khosheton miyad

n...3 (05/11/2011 08:43:27 ب.ظ): نه
p...h (05/11/2011 08:43:31 ب.ظ): chik

n...3 (05/11/2011 08:43:32 ب.ظ):نیشخند
p...h (05/11/2011 08:43:47 ب.ظ): اصلا صلیقه نداری دیگه
p...h (05/11/2011 08:43:56 ب.ظ): حالا برو از عروسکای نمایشگاه بنویس

n...3 (05/11/2011 08:44:06 ب.ظ): خیال باطل
p...h (05/11/2011 08:44:08 ب.ظ): که موفشون آویزون بوده
نیشخند
n...3 (05/11/2011 08:44:13 ب.ظ): قهر
n...3 (05/11/2011 08:44:19 ب.ظ): وبلاگمه اختیارشو دارم
n...3 (05/11/2011 08:44:21 ب.ظ): به تو چه ؟
n...3 (05/11/2011 08:44:25 ب.ظ):
زبان
p...h (05/11/2011 08:44:41 ب.ظ): حرف حساب جواب نداره
p...h (05/11/2011 08:45:08 ب.ظ): آخه این چشمای ما حیف برا نوشته های طولانی بدونه فایده تحلیل بره

n...3 (05/11/2011 08:45:19 ب.ظ): نخونین
n...3 (05/11/2011 08:45:25 ب.ظ): من دنبال هیچ کسی نمی فرستم
n...3 (05/11/2011 08:45:51 ب.ظ): تشیف بیارین خوشحال میشیم
n...3 (05/11/2011 08:46:02 ب.ظ): نیارین ولی زانوی غم نمی گیریم بغل که

p...h (05/11/2011 08:46:27 ب.ظ): خوب شما باید مشتری مدار باشین
n...3 (05/11/2011 08:46:37 ب.ظ): قهقهه
n...3 (05/11/2011 08:46:40 ب.ظ): پسر
n...3 (05/11/2011 08:46:43 ب.ظ): تو دیوانه ای
n...3 (05/11/2011 08:46:51 ب.ظ): ما یکبار اینقدر شلوغ شده بود دورمان
n...3 (05/11/2011 08:46:56 ب.ظ): برداشتیم نظرات را بستیم
n...3 (05/11/2011 08:47:06 ب.ظ): دو هفته بعدش هم کلا رفتیم یکجای دیگر
n...3 (05/11/2011 08:47:12 ب.ظ): نیشخند
n...3 (05/11/2011 08:47:18 ب.ظ): من حوصله ی خودمم ندارم

p...h (05/11/2011 08:47:22 ب.ظ): پس شما کلا فراری هستید
n...3 (05/11/2011 08:47:31 ب.ظ): از اون حرفه ای هاش
n...3 (05/11/2011 08:47:35 ب.ظ):
p...h (05/11/2011 08:48:39 ب.ظ): پس د برو ماهم عین خودتانیم
p...h (05/11/2011 08:48:45 ب.ظ): فعلا بای

 

ــــــــــــــــــــ

p...h (05/12/2011 10:42:31 ب.ظ): هیپنوتیزم
p...h (05/12/2011 10:42:42 ب.ظ): bad az khandane webeton

 

ــــــــــــــــــــ

 


p...h (05/14/2011 07:32:55 ب.ظ): سلام خانم بیزی
n...3 (05/14/2011 07:33:07 ب.ظ): سلام
n...3 (05/14/2011 07:33:18 ب.ظ): باز اومدی غر بزنی من حالشو ندارم ها
n...3 (05/14/2011 07:33:23 ب.ظ):
قهر
p...h (05/14/2011 07:33:25 ب.ظ): نبابا
p...h (05/14/2011 07:33:30 ب.ظ): غر برا چی
p...h (05/14/2011 07:33:36 ب.ظ): اومدیم سلامی عرض کنیم

n...3 (05/14/2011 07:33:44 ب.ظ): بعله
n...3 (05/14/2011 07:33:49 ب.ظ): چشم
p...h (05/14/2011 07:34:18 ب.ظ): یه
p...h (05/14/2011 07:34:20 ب.ظ): غر

n...3 (05/14/2011 07:34:33 ب.ظ): فقط یه دونه ها
p...h (05/14/2011 07:35:00 ب.ظ): شما مجرد بودی که 24 ساعت اون بودی؟

n...3 (05/14/2011 07:35:18 ب.ظ): چی ؟
p...h (05/14/2011 07:35:42 ب.ظ): میگم مجردید که 24 ساعت تو اینترنتید؟

n...3 (05/14/2011 07:36:15 ب.ظ): الان من چی باید بگم ؟
p...h (05/14/2011 07:36:41 ب.ظ): خو جوابش را بده !

n...3 (05/14/2011 07:36:58 ب.ظ): آخه ربطی نداره بهت
p...h (05/14/2011 07:37:16 ب.ظ): میترسی

n...3 (05/14/2011 07:37:20 ب.ظ): از تو ؟
p...h (05/14/2011 07:37:26 ب.ظ): نه
p...h (05/14/2011 07:37:33 ب.ظ): از جواب دادن

n...3 (05/14/2011 07:37:35 ب.ظ): از چی باید بترسیم ؟
n...3 (05/14/2011 07:37:53 ب.ظ): کلا ربطی بهت نداره آخه

p...h (05/14/2011 07:38:03 ب.ظ): باشه

n...3 (05/14/2011 07:38:07 ب.ظ): موضوع من نیستم
n...3 (05/14/2011 07:38:13 ب.ظ): فوضولیش کلا به تونیامده
n...3 (05/14/2011 07:38:25 ب.ظ): گاوچران
n...3 (05/14/2011 07:39:41 ب.ظ): آن بودن من از تو چیزی کم می کنه ؟
n...3 (05/14/2011 07:39:54 ب.ظ): تو با چیش مشکل داری ؟

p...h (05/14/2011 07:40:12 ب.ظ): به اینکه داری الکی برق مصرف میکنی

n...3 (05/14/2011 07:40:21 ب.ظ): می خوای کاری که من می کنم شما هم بکن
n...3 (05/14/2011 07:40:40 ب.ظ): من تو را ایگنور می کنم
n...3 (05/14/2011 07:40:42 ب.ظ): تو هم من را

p...h (05/14/2011 07:40:47 ب.ظ): بنده حسود نمی باشم

n...3 (05/14/2011 07:40:49 ب.ظ): این جوری کمتر حرص می خوری
n...3 (05/14/2011 07:41:04 ب.ظ): در عنفوان جوانی سکته هم نمیشی خدایی نکرده

n...3 (05/14/2011 07:41:27 ب.ظ): هر وقت هم یه قرون اومدیم از تو گرفتیم واسه پول برق مدعی اش بشو
p...h (05/14/2011 07:41:42 ب.ظ): خنده
p...h (05/14/2011 07:41:49 ب.ظ): باشه بابا
p...h (05/14/2011 07:42:05 ب.ظ): ما را ببین آمدیم کمی مزاح کنیم

n...3 (05/14/2011 07:42:12 ب.ظ): تشریف ببر جلوی آینه
p...h (05/14/2011 07:42:14 ب.ظ): بیخیال شوید
n...3 (05/14/2011 07:42:18 ب.ظ): صورت مبارک را ببین
n...3 (05/14/2011 07:42:22 ب.ظ): هر چقدر دلت خواست مزاح بشو
n...3 (05/14/2011 07:42:31 ب.ظ): مزاحم من هم نشو دیگر لطفا
n...3 (05/14/2011 07:42:34 ب.ظ): این مودبانه اش بود

p...h (05/14/2011 07:42:40 ب.ظ): وای به حال کسی که با شما زندگی کند
n...3 (05/14/2011 07:42:43 ب.ظ): بی ادبیش رو هم بلدیم البته
n...3 (05/14/2011 07:42:47 ب.ظ): گاوچران

و ایگنور پایان ماجرا !!!

 

ــــــــــــــــــــــــ

 

کاش یاد بگیریم اول اندازه کنیم گلیممان را ؛ بعد دراز کنیم پایمان را رویش !!!

 

 

/ 9 نظر / 3 بازدید
نرگس

شیره نارسیس خانوم ! [دست] عجب گردو خاکی کرد .... زدی طرف رو اعلامیه کردی رو دیوار که !!!![نیشخند] حق اش بود ... عجب آدمای پررویی پیدا میشن هااااا [منتظر]

نرگس

بزن زنگو .... [گاوچران]

نرگس

بزن زنگو .... [گاوچران]

...

من سر حرفم هستم ها! اسم جنازه!

کیا

[قهقهه] ماشالا همه خانوما کمربند مشکی هستند دان شش !! کار اینها داشتیم روی شما حساب کنیم ! [نگران] [قهقهه]

علی

[قهقهه] ترکوندیشااا

علی

میگما چند تا دختر هستن مزاحم من میشن میشه شمارتو بدی!؟ [خجالت][نیشخند][زبان]

علی

دنگ!... ببخشید پلم دراز شد خورد تو صورتتون [خجالت][نیشخند][ابله]