385 - ب ن - ه و ر

٠٠:۵٧ - سه شنبه - 24/3/90 - خانه

 

ب ن - ه و ر

 

 

نمی دانستم چرا باید رفته باشم دیده باشم آن فیلم را ... آن هم تازه به زبان اصلی ...

 

سالن تاریک بود ؛ فکر نمی کردم نمایش بدهند فیلم را برای ما سه نفر ؛ ولی شروع شد فیلم .. ظلمات محض و آدم هایی که می آمدند و می رفتند بدون اینکه بفهمم حتی درک کرده باشم رابطه ها را ...

سر می خورد اشک ها توی تاریکی ... لابد می گشته ام دنبال فقط جایی دنج و تاریک که بهانه ای باشد تا زد به گریه ... جایی که نگاه ها خیره ی پرده ای بزرگ شده باشد و من محو شده باشم در عظمت پوشالی آدم هایش ...

آخ ...

چرا باید پرت بشوم بعد از این همه مدت ، به آن شب لعنتی ؟ به آن سردرد وحشتناک و آن سردرگمی بعدش ؟ به حوزه هنری و بن هوری که آن همه دوست داشتم دیده باشمش و حالا ، مانده از آن فقط یک خاطره ی گنگ از بوسیدن زن و مردی به وقت وداع ؟؟؟

 

سردر گم شده ام ...

به خودم که آمدم ، دیدم هزار تا قصه و حکایت ناتمام مانده ... هزار تا پرونده ی مفتوح ِ جریانی که معطل گردش قلم منند ، برای مختومه شدن و کسر شدنشان از آمار ...

 

سردر گمم ...

دیشب داشتم سایت های دانشکده های حقوق را زیر و رو می کردم ...

شاید بروم ؟؟؟

نمی دانم !

شاید بمانم ؟ این را هم نمی دانم !

بمانم به چه امیدی و بروم به چه امیدی ؟؟

نه هدفی هست و دلخوشی ای در ماندن و نه هدفی و انگیزه ای برای رفتن ... کلافه ام ... اصلا کلافی که گم شده سرش ...

 

خسته شده ام !

انگیزه ای ندارم برای ادامه راه ...

بدقلقی می کند کودک درونی که به لجبازی ، شروع کرده این راه را ...

خسته شده و این آخر کار ، می خواهد رفیق نیمه راهم شده باشد !

لجاج می کنیم با هم ؛ من به ادامه و او به کارشکنی ها ...

که چی بشود ؟ که چی ؟ که چی ؟ که چی ؟؟؟؟؟؟؟

 

دوست ندارم دیگر حقوق خوانده باشم .. کودک درونم یعنی ! الان دوست دارد برود یک گوشه ای ، بنشیند سر صبر ، خوانده باشد قصه ها و افسانه هایش را ... و والدها ، به لجبازی ، ادامه تحصیلی را دارند بارگذاری می کنند برای من که نه لازم است و نه ضروری !

لازم نیست از آنجا که صرف داشتن مدرک کارشناسی کفایت می کند برای کاری که شرع شد و ضروری نیست از آنجا که مدرک حقوق ایران را قبول ندارد برای ارشد و دکترا هیچ دانشگاهی خارج از این مرز و از آن سو هم خارج از این حصار ، نه حقوق ایرانی به درد فلان دانشگاه می خورد و نه مدرک آنها به درد دنیا و عقبای من در اینجا ...

 

درس خواندن ، همیشه مفری بوده برای من ....

از مواجهه با موارد مهم زندگی ... نه که فی النفسه بد باشد یا من بدم آمده باشد از خواندن و دانستن و کاوش ... نه ! اینکه همیشه سنگر بوده برایم برای فرار از مواجهه با زندگی ... اینکه من هنوز پرونده ای را نبسته ، پرونده ی جدیدی مفتوح می شود برابرم و من به حکم همان قصه ی سیزیف ، محکوم ابدی به گذر از این جاده های دانش ...

 

جاده هایی که محکومم به طی طریقشان ، به صرف اینکه مشغولیت داشته باشم به جاده ای تا جاده ها و مسیرهای تازه ، خلاء و فقدانشان را سیلی نکرده باشند بر صورتم ...

و من نمی دانم این تغییر هدف ، این میل به ادامه تحصیل ، این میل ها ؛ بازی جدیدی است برای فرار یا که ...

فعالیت جنبی داریم نگاه می کنیم این موضوعات را ...

چه بخواهد چه نخواهد ، در هر حال ، این یک فرمان والدی - بالغی است ...

باید ادامه داد این مسیر را ..

 

من فقط جایی را می خواهم نشسته باشم گریه کرده باشم در ظلمات و سیاهی اش !

حتی بجث درس هم نیست ، غر می زنم ، چون می دانم دقیقا چی دارد فرافکنی می شود روی چی ...

خسته ام ؛ خسته ام ؛ خسته !

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ظهر بود ... گفتی تا اینجاییم ,من یه سر هم رفته باشم جهاد دانشگاهی ... همین شد که رفتیم دانشگاه تهران ...

کارت که تموم شد ، گفتی چی می خوای بخونی واسه ارشد خانوم میم ؟؟؟

سرم را گرفته بودم با افتخار بالا که جامعه شناسی ...

گفتی بیا حقوق ... ارشد بخون ... خودم کمکت می کنم .......

گفتم این شاخه اون شاخه زیاد پریدم ، می خوام این یکی رو برم جلو دیگه ...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این روزها ؛ هر قدم که نزدیک تر می شوم به آن خط پایان لعنتی ، بیشتر ترس بر می داردم که خوب آخرش چی ؟؟؟

می خواهم بروم ... دور ، دور ، دور ....

جایی که اگر هم خواسته باشم ؛ هیچ قصه ای آوار نشده باشد سرم توی خرداد هایش ... جایی که دست هیچ خردادی نرسیده باشدش ...

دلم می خواهد رفته باشم باز توی آن سالن تاریک , زل زده باشم به پرده ی سفیدی که لکه اش می کند قصه ی آدم هایی خاکستری تا گم شده باشم ... شاید کسی دستم را گرفت ؛ برد جایی دور ... تا من یادم رفته باشد قرار بود کمک کرده باشی من را ...

 

کاش هنوز بشود پیدا کنم جایی را که نشان داده باشند بن هور را ...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید