343 - ف ر د و س ی

تهمتن برآشفت و با طوس گفت

که رهام را جام باده است جفت


تو قلب سپه را به آیین بدار

من اکنون پیاده کنم کارزار


کمان بزه را به بازو فگند

به بند کمر بر بزد تیر چند

خروشید که: ای مرد رزم آزمای!

هم‌آوردت آمد٬ مشو باز جای


کشانی بخندید و خیره بماند

عنان را گران کرد و او را بخواند


بدو گفت خندان که: نام تو چیست؟

تن بی​سرت را که خواهد گریست؟


تهمتن چنین داد پاسخ که: نام

چه پرسی؟ کزین پس نبینی تو کام


مرا مادرم نام مرگ تو کرد

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد


کشانی بدو گفت بی​بارگی

به کشتن دهی سر به یکبارگی


تهمتن چنین داد پاسخ بدوی

که: ای بیهده مرد پرخاشجوی


به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟


پیاده مرا زان فرستاد طوس

که تا اسپ بستانم از اشکبوس


چو نازش به اسپ گرانمایه دید

کمان را به زه کرد و اندر کشید


یکی تیر زد بر بر اسپ اوی

که اسپ اندر آمد ز بالا به روی


بخندید رستم به آواز گفت:

که بنشین به پیش گرانمایه جفت


سزد گر بداری سرش در کنار

زمانی برآسایی از کارزار

کمان را به زه کرد زود اشکبوس

تنی لرز لرزان و رخ سندروس


به رستم بر آنگه ببارید تیر

تهمتن بدو گفت: برخیره خیر


همی رنجه داری تن خویش را

دو بازوی و جان بداندیش را

تهمتن به بند کمر برد چنگ

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ


یکی تیر الماس پیکان چو آب

نهاده بر او چار پر عقاب


کمان را بمالید رستم به چنگ

به شست اندر آورد تیر خدنگ


برو راست خم کرد و چپ کرد راست

خروش از خم چرخ چاچی بخاست


چو سوفارش آمد به پهنای گوش

ز شاخ گوزنان برآمد خروش


چو بوسید پیکان سرانگشت اوی

گذر کرد بر مهره​ی پشت اوی


بزد بر بر و سینه​ی اشکبوس

سپهر آن زمان دست او داد بوس


قضا گفت: گیر! و قدر گفت: ده!

فلک گفت: احسنت! و مه گفت: زه!


کشانی هم اندر زمان جان بداد

چنان شد که گفتی ز مادر نزاد

نظاره بر ایشان دو رویه سپاه

که دارند پیکار گُردان نگاه


نگه کرد کاموس و خاقان چین

بر آن برز و بالا و آن زور و کین


چو برگشت رستم هم اندر زمان

سواری فرستاد خاقان دمان


کز آن نامور تیر بیرون کشید

همه تیر تا پر پُر از خون کشید


همه لشکر آن تیر برداشتند

سراسر همه نیزه پنداشتند

چو خاقان بدان پر و پیکان تیر

نگه کرد٬ برنا دلش گشت پیر

به پیران چنین گفت که: این مردکیست؟

ز گردان ایران ورا نام چیست؟


تو گفتی که لختی فرومایه​اند

ز گردنکشان کمترین پایه​اند


کنون نیزه با تیر ایشان یکی است

دل شیر در جنگشان اندکی است

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
فرح

فکر نمیکنم شاهد تکرار همچین کسایی تو تاریخ باشیم بی بدیل هستن و همیشگی روزش مبارک همه باشه فعلا[ماچ][گل]

کیا

بله . روحشان شاد باشن ایشان . از شعرای مورد علاقه ی بنده هم هستند . چون یک مدل از عشق گفتند که خوب کمتر کسی سراغش رفته بود . شاهنامه هم که دیگر هیچ ... من معجزه هم می دانمش .. این همه داستان را حالا چه واقعیت و چه تخیل این طور نظم کنی خیلی هست ها ... من داستان سیاووش را دوست دارم و فکر می کنم از شخصیت رخش بیشتر از همه خوشم امده ! [نیشخند] پهلوان هم اسفندیار !

زهره سادات

گاهی فکر می کنم که شاهنامه یه جورایی پیشگویی هم دارد.شاید تو ایران باستان یه پیشگویی هایی وجود داشته فردوسی اینجوری مطرحش کرده... ما آخرش نفهمیدیم خوشحال باشیم اینجا یا ناراحت و گریون...در ضمن امتحان ممتحان یادآوریش کک ما را هم نمی گزد اگر می خواهی چیزی شبیه یک روضه جانگداز بخوانی که حال ما را بگیری از جهانگردی نرفتنمان بگو.خودمان پایه گریه می شویم برایت که مجلست گرم شود.

کیا

رخش دیگر ! اصلا خیلی شخصیت پیچیده و جالبی داشت . من هنوز هم بهش فکر می کنم ...... خیلی خوب بود ! [رویا]

زهره سادات

[عصبانی][عصبانی] یکی لج مان را در می آورد هی[کلافه]