324 - . . .

٩:١۶ - یکشنبه - 18/2/90 - خانه

 

. . .

 

 

درست غلطش را کاری ندارم ؛ اصولا ً یعنی خیلی وقته درست و غلط های من را اخلاقیات مرسوم تعیین حدود نمی کنند ...

ولی دارم دو نفر را به هم معرفی می کنم ...

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
کیا

از چه لحاظی معرفی می کنی ؟؟ [متفکر]