356 - پ س ر - ب د

٠٠:۵٠ - پنج شنبه - 5/3/90 - خانه

 

پ س ر - ب د

 

 

نشسته بود پیش مامی به ماشین بازی ؛

یکهو برگشته بهم میگه : خاله نرگس ؛ تو پسر بدی که لپ تاپتو به هیشگی نمیدی ! قهر 

 

من : تعجبچشم

 

 

/ 10 نظر / 3 بازدید
برگ خزان

از کی پسر شدی ما خبر نداریم ؟ [پلک]

کیا

ایضا کامنت اول ما هم ! [نیشخند] پسر بد نشو دیگه !![منتظر]

فرح

تو چرا تو لکی؟ چی شده؟ دختر خوب پسر بد خبریه؟

...

آخیش دلم خنک شد! حرف راست رو از بچه باید شنید![شیطان]

...

حالا دخمل بد! پسر دخترش فرق نداره![نیشخند]