420 - ت ف

17:24 - دوشنبه - 20/4/90 - خانه

 

ت ف

 

 

امروز وقت فیزیوتراپی داشتم ؛ همان دیروز که برگشتم از بیمارستان جدیدی که دو ساعت کوبیدم و رفتم آنجا تا ساعت 9 صبح گفته باشند باید 5 صبح رفته باشم نوبت گرفته باشم ، زنگ زدم کنسلش کردم ...

حتی رفتم جایی که آدرس داده بود دکتر خودم ولی همچه متخصصی پیدا نکردم ! لعنتی آب شده رفته توی زمین ! بچه های پزشکی همه شون دارن تخصص حلق و بینی می گیرن تا دماغ های خپل و بی خاصیت رو عمل کنن و گور باقی مردم اگه دارن تو گه و بدبختی شون دست و پا می زنن !

آدم موفقی در جامعه بودن ، دلیل نیست بر بیمار خوبی بودن ...

بیمار خوب بیماری است که این طور لوس نکند خودش را و یکهو رم نکند در برابر جامعه پزشکی بزند به تیپ و توپ 3 ماه درمان !!!

 تف به ذات من !

من آدم موفقی در جامعه هستم ( یا می شوم ) ولی بیمار خوبی نیستم !

 

مرد شرقی مسیج داد همان دیروز و من محل سگ هم ندادم بهش دوباره ! 

داشتم تدارک دلمه می دیدم و هیچ چیز توی دنیا ، مهم تر از این نبود که بر اثر تلاش و کوشش ، کرسی دلمه پزی را از مامی گرفته ام توی خانه !!

من متحد خوبی هستم ؛

ولی متحد خوب بودن ، دلیل نیست بر خر خوب بودن !!!

 تف به ذات من !

من متحد خوبی هستم ولی هیچ وقت خر خوبی نیستم !

 

داریم توی مسنجر چت می کنیم ...

من این روزها در مواجه با دوست جدید نتی ام ، به شدت احساس سردرگمی می کنم !

رابطه سیال دارد جلو می رود و برای ذهنیت کلاسه بندی شده ی من ، به شدت سرگیجه آور !

دستاورد من از اینکه توضیح می دهم چرا اینقدر سردرگم و گیج هستم ، تقریبا ً هیچ است !

این طبیعت دوست جدید است ؛ من می پذیرم پیشاپیش ناتوانی من است نمی توانم بر گیجیت و سردرگمی ام فائق آمده باشم ...

خواننده ی خوبی بودن ، دلیل بر دوست خوبی بودن نیست !!!

 تف به ذات من !

من خواننده خوبی هستم ، ولی دوست خوبی نیستم !

 

یک شب توی کویر دور آتش نشستن و زیر و رو کردن هیزم ، بهترین فرصت است برای فک زدن و چرت و پرت بلغور کردن با تمام کسانی که بی خوابی زده به سرشان ! 

بحث فرهنگی داشتن با یک دانشجوی ارشد جامعه شناسی وسط کویر ، دلیل خوبی نیست برای ورود به مباحث جانبی داشتن !!!

تف به ذات من ! 

من مصاحب خوبی هستم ولی در مباحث جانبی ، دختر خوبی نیستم !

 

این روزها ، حمیدرضا بد روی اعصاب است ...

بدجوری هاپ هاپ من را در می آورد ولی خوب می تواند تمام موضوع را سوء تفاهم از جانب من تعبیر کرده باشد آخر قصه ...

6 - 7 سال کالچرال فرند بودن هم دلیل نیست بر شریک جنسی خوبی برای هم بودن !!!

 تف به ذات من !

من کالچرال فرند خوبی هستم ، ولی شریک جنسی خوبی نیستم !

 

از تقدیر نمی شود فرار کرد !

عین تمام این سال های اخیر ، بارها شرایطی جور شده که رفته باشم هتلدار شده باشم در نقاط مختلف ...

لیسانس حقوق داشتن ، 4 سال تمام جان کندن در یک دفتر وکالت کوفتی و آرزوی وکالت داشتن هم ، دلیل نمی شود برای از سرنوشت و تقدیر فرار کردن !!!

 تف به ذات من !!!

لابد باید بگویم من هتلدار خوبی می شوم ولی وکیل خوبی نیستم ؛ ولی : من وکیل خوبی می شوم ، اما هتلدار خوبی نیستم !!!

 

 من 5 تا آی دی دارم تفکیک شده برای کارهای مختلف !

یک جیمیل هم هست !!

5-6 تا ایمیل داشتن ، دلیل خوبی نیست بر ج ن د ه ی بودن !

تف به ذات من !

من ایمیل باز خوبی هستم ولی ج ن د ه ی خوبی نیستم !!! عصبانی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید