373 - گ ر م ا

٩:٢۵ - سه شنبه - 17/3/90 - خانه

 

گ ر م ا

 

 

تازه بیدار شدم ... ساعت 2 امتحان دارم ؛ خمیازه

مامی مرحله آخر لکسورشه ... سرش توی بازیه ... میگه پاشو اگه می خوای بری دانشگاه ، تا صبحه خنک تره ، برو و بیا ؛ عصری نخوری به گرما !!! چشم

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
علی

منم 1 امتحان داشتم و از صبح اعصاب مصاب تعطیل، گند زدم به امتحان![کلافه]