388 - ا ش ب ا ع

١٢:١ - چهارشنبه - 25/3/90 - خانه

 

ا ش ب ا ع

 

 

لابد عوض چیزی که گرفته بودی دو هفته پیش تر ، باید الان عرق ریزون ، بالا پایین می کردم زیر پل کریم خان رو تا پیدا کرده باشم چیزی که نشسته باشه به دل خودم هم ...

بعدش هم عصری لابد رفته ایم دو تایی یک چیزی گرفته باشیم برای بابای من و بابای خودت ...

آخرش هم عوض برادری که نداشتم هیچوقت ، یک اودکلنی ، بلوزی چیزی برای عادل ...

 

چه می دانم ! لابد دیگه ...

نیستی که !! لابد الان قدر ِ پول یک زنجیری ، دستبندی ، چیزی ؛ بُرد کرده ام ! 

نیستی و من این روزها ، دارم فکر می کنم چقدر خوب بود اگر بودی !!!

کاش کش می آمد قصه تا این روزها حداقل ...

 

کاش حداقل ، هنوز می شد اره می دادیم تیشه می گرفتیم ...

اشباع هستم از تو ؛ وهم و خیال ، غرقت نکرده باشد یک وقت ... خمیازه

اگر بودی ، از لج تو هم که شده ، من این سربالایی ها را راحت تر می آمدم ...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید