363 - خ د ا

٢٠:٩ - سه شنبه - 10/3/90 - خانه

 

خ د ا

 

 

توی این همه سالی که زندگی کردم ، هیچوقت ، هیچ کاری را واگذارت نکردم ...

 

ولی امروز ...

اگر تو همان خدایی هستی که سجده می کردت او هر روز ، جوابش پس با خودت ... افسوس دل شکسته

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
برگ خزان

[نگران][افسوس]

علی

نرگس چی شده! هیچی هم نمیگی کهههههههههههه [کلافه]