408 - ک ا ب و س

1 -

دیروز پیروز ؛ خواب دیدم که از یک جایی دارم بر می گردم ؛ هر چی دارم فکر می کنم این مدت کجا بود ، هیچی یادم نیست !

با مامان ِ دانیال ، سوار ماشین بودیم و اون راننده بود ؛

برگشتنه از یک جاده ای گذشتیم که شهر بازی داشت ؛ یعنی دقیقا ً وسط بیابون ، برداشته بودن شهربازی درست کرده بودن !

ما توقف داشتیم ظاهرا ً یا جایی مثل عوارضی مثلا ً ولی پیاده نشدیم از ماشین !

اینجا بعدازظهر بود مثلا ً ...

جلوتر که رفتیم ، من صندلی عقب بودم ، اون یکی خاله جانم هم بود ، با یک زن دیگه ؛ تازه کلی وسیله هم بود که نمی دونم مال کی بود ولی صندلی جلو خالی بود ، یکجا گفتم نگهدارد من بیایم جلو ؛ جلو که نشستم ، سیستم بستن کمربندش بسیار جالب بود آن ماشین ! یک مدل خاصی بود اصلا ً ... یکجا ایستاده بودیم مثلا توی ترافیک چراغ قرمز توی همان جاده ( غروب شده بود یا طرف های غروب بود ) یک پیرزنی گفت که ببریمش با خودمان !

من پیشنهاد دادم 5 تومن کرایه اش میشه اگر دارد بیاید بالا ولی خاله جان مخالفت کرد و گفت 3500 باید بدهد ... سوار شد و آمد جلو هر چند پشت هم جا بود ؛ اذیت می شد ؛ انگار نشسته بود دقیقا ً اون جلو ، دم پای کف ماشین ... قرار شد برود پشت بنشیند اذیت نشود در حالیکه می خواستم فقط برود پشت ، من اذیت نشده باشم !

آهان ! عمه مامان از این پیچ با ما بود و قرار شد برویم برسانیمش ... از یک اتوبانی پیچید داخل شهر خاله و اینجا دوباره بعد از ظهر بود !

بچه همراهمان نبود ولی قرار شد برویم خانه عموی مامی !

یکجا که نگهداشت ، امیرحسین دایی اومد و یک بچه را داد توی ماشین که به نظرم دانیال اومد ... خانه عمو ظاهرا نزدیک بود و قرار شد من و اون بچه هه برویم یک خوراکی ای چیزی بگیریم ... ولی گم و گور شدیم !

تو این فاصله کمی آب بازی کردیم و بعد خاله جان آمد از توی یک کوچه صدایمان کرد و رفتیم بالا ...

وقتی من رفتم بالا ، انتظار عمو فلان را داشتم ولی عمو بهمان و خانواده نشسته بودند ولی در حالی که اسمش ، همان عمو فلان بود !

باهمه دست دادم بی خیال دایی جان که نشسته بود با خانمش آنجا و تا آمدم بنشینم ، از خواب بیدار شدم ...

خیلی ها جمع بودند که بودنشان کنار ِ هم خب توی فامیل مامی اینا ، یک کمی بحث برانگیز است !

 

2 - امروز صبح : نشسته بودم سر جلسه امتحان و تست داشتیم می زدیم ! شاگرد اول کلاس مان را دیدم در دوران تاریخ که دارد تقلب می کند ، به مسئول جلسه هم گفتتم ولی قبول نکرد و سرصدا شد و این قسمت کات .

بعدش یک جایی بودیم ، داشتیم اسامی خانم های مدیر موسسه را به یاد می آوردیم ! هنوز یکی شان را یادم هست ، ولی اون یکی را اصلا ! توی خواب هم از بچه های موسسه ، هیچ کسی یادش نبود اسمش را !

من بودم ، دایی ام بود ! ( همه فامیل رو دارم دوره می کنم توی خواب هام ! ) آقای هاشمی بود که قبل از اینکه تشیف ببرن دوباره ژاپن ، حسابی همون موقع ها از خجالت هم در اومدیم ! آقای ایکس همکلاسی مسن مان بود که توی خواب بسیار فرتوت شده بود و حالا باید زنگ بزنم از پسرش بپرسم حالش را ... علی بود و بقیه ... ولی حمیدرضا و خانومی رو ندیدم !

بعدش هم یک قسمت بود شبیه آزمایشگاه بیمارستان مامی اینا ... من رفتم داخلش ولی یادم نیست چیکار داشتم اونجا ...

 

3- خوابیده ام عصر ، صبح بعد از 3-4 ساعت بیدارم کرده اند ... یک زنی است آگهی داده که بهش کمک کنیم در مورد جا و اینها ! نظیر همین آگهی های گودری ! نیشخند

که ثواب دارد و اینها ! فعلا هم ساکن است در میدان راه آهن !

یک کتابخانه ای هست ، بالاتر از گلفروشی توی مسیر کارگرجنوبی ... نه گلفروشی را رفته ام تا حالا نه کتابخانه را ، ولی مثلا آگهی اش آنجا نصب بود ...

 

یک زنی هم بود که حقیقتا یادم نیست صبح خواب دیدم یا همین عصر ...

توی بیمارستان مامی اینا بودیم باز ، این آمده بود آنجا ، کیف و کتاب داشت و ظاهراً گم شده بود و پدرش را می خواست ...

وقتی من دیدمش توی باغ بیمارستان ، بچه بود ... بچه که صورتا ً بالغ بود ولی هیکلش خیلی ریز بود ؛ آوردیمش و می خواست هی در برود ، اسم و اینها هم نمی گفت ...

بردیمش جایی که آن وقت ها اورژانس بود ... بقیه پشت ریکاوری بودند و من این طرف ولی انگار مسئولیتی داشتم آنجا ...

می خواستیم کیفش را باز کنیم اسم واینهاش را در بیاوریم نمی گذاشت ...

وحشی شده بود و حمله می کرد ... من و بقیه را زخمی کرد .. برای اینکه آرام بشود ، گذاشتم کتاب اینهاش را سر جاش ؛ ولی بعد می خواستم بسته باشمش ... مامان مخالف بود و هر چی من سعی می کردم بسته باشمش ، مامی سعی می کرد بازش کند ولی آخر عاقبت من بستم آن زن را ... بعدش را یادم نیست ....

 

یک قسمت دیگر هم که قطعا ً مال الان عصر بود ، داشتیم انگار تو ایام عید فیلم می دیدیم ... یک زن انگلیسی بود ، با شتر و اسب و اینها ! انگار کاروان باشند اصلا ً ... مردی که نظامی بود و همراهشان ، می خواست کشته باشد این زن را ولی این طی فیلم نشان داده می شد ... زن سوار اسب بود و به هیجان آمده بود از چیزی که کشف کرده بود روی صخره و با اسب رفت از نزدیک دیده باشد ... توی خواب به خودم گفتم پس همین ... چون سوار اسب هستند ، خسته نمی شوند ... دوربین که چرخید ، دیدم که پشت کت زن آنقدر بلند است که تا زمین هم کشیده شده ... دقیقا ً هم مدل انگلیسی ... هم یقه هم پایین کت ... سرمه ای با حاشیه ی کرم .... بعد توی همین تیزرهایی که پخش می شد ، یک زن بود که دیوانه شد توی همین محیط باز ... 

( دقیقاً خواب های پراکنده ام حکم تیزر و آنونس های تبلیغی فیلم ها رو دارن ! )

ولی بعدش همین زن انگلیسی ، نشسته بود با تمام خدم و حشمش توی یک جای بسته سر غذا ... داشت روی پرده برای کل آدم ها فیلم ( با آپارات لابد ) نمایش داده می شد و یکهو کسی شکل همان زنی که گفتم توی محیط باز دیوانه شد ، زد به گریه توی آن سکوت که پدرش را می خواهد ... خودش بلند شد مثل مسخ شده ها یکهو و بردندش یا رفت توی یک اتاق ... دو نفر آنجا می خواستند بنشانندش روی صندلی و من بنا به تجربه آن زنی که توی بیمارستان گم شده بود و خنجولم کشیده بود ، موافق بستنش بودم ...

بعد هم از خواب پریدم ... 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عنصر سفر کمرنگ شده .... توی خواب های چند روز قبل ، رسیدم به جایی و مستقر شدم ظاهرا ... یا شاید هم هنوز توی راه هستم ...

ولی الان داستان ها ، حول محور زنی آواره و یا گم شده ( شاید هم گمگشته از نظر روحی ) می گردد که نیاز به کمک دارد ... و برای اینکه به خودش یا دیگران آسیب نرساند ، باید مهار شده باشد ...

این زن را که یک جا من می بندم و مامی بازش می خواهد کرده باشد را نمی توانم درک کرده باشم !

سرگشتگی اش .. گمگشتگی اش ... همه چیز عجیب تر دارد می شود ... ولی از آنها عجیب تر اینکه داستان تغییر نقش دارد !

من توی خواب ، فرع بر این زن ها هستم !

به نظرم ، این زن نمادی از بخشی از وجود من است !

ضمن اینکه توی تصویر سازی هام ، قلعه با یک خانه ی قدیمی جابجا شده بی آنکه من خواسته باشم !

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چهارشنبه - 8/4/90

 

افتاده بودم به جون زار و زندگی زن عمو ...

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
کوچولوترین ستاره

منم موافقم .. این زن ها باید خودت باشن در خواب هایت من چرا اصلن خواب نمیبینم .. اما تو هی خواب میبینی [ناراحت]

هاله

عزیزم,چقد لوکیشنات متنوعن! ولی نارسیس جون اینا بی تعبیر نیستنا[نیشخند] جالب میدونی کجاست؟!اینکه همه رو یادته . . . برای ستاره: ستاره جانم همه خواب میبینن ولی همه الزاما خوابارو یادشون نمیمونه,امکان نداره کسی خواب نبینه[لبخند]

کوچولوترین ستاره

قدیم یادم می موند .. اما الان یا کلا نمی خوابم .. یا خواب نمیبینم ..یا حالا یادم نمی مونه .. اما گاهی خوبه ها .. ممنون هاله جان

هاله

چطوری نارسیس جانم؟؟[بغل][قلب] خواب جدید بانو؟[متفکر] .. خواهش میشه ستاره[قلب][ماچ]