360 - ت ع ص ب

00:46 - شنبه - 7/3/90 - خانه

 

ت ع ص ب

 

 

تو شطرنج ، عشقم اینه که رخ رو سر جاش اون گوشه گیر بندازم و بزنم ! از خود راضیقلب

حتی مات هم بشم ؛ اینقدر برام مهم نیست که یک رخ این جوری شکار کرده باشم !

 

رخ h8  ش رو که زدم ؛ دیوانه شد وزیرش !

پا شد همون اول بازی " آی نفس کش " کشون ، اومد وسط زمین تا حال اونم جا آورده باشم !!

 

فیل ها جا سنگینند ...

زود که بیایند وسط معرکه ، می توانند فاتحه یک رخ را همین طور الکی خوانده باشند !

 

یک خط در میان حالا ، یا من می برم ، یا کامی !

ویندوز جدیدم ، شطرنج دارد ! خیال باطل قبلیه کوفت هم نداشت ! قهر

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
کیا

ما هم تشویق می شویم شما را ! برو داریمت [نیشخند]