351 - ب خ ش ش

٢١:۴٣ - یکشنبه - 1/3/90 - خانه

 

ب خ ش ش

 

 

بغلقلبماچ

عیبی نداره دختر ...هر چی بود گذشت ... پس چی میگن بخشش از بزرگونه ؟

ما همه را ریختیم دور ، حالا هم دیگر به بزرگواری خودمان بخشیدیمت !

 

هیچ هم گریه زاری نشو ...

خودمان هم لینکت کردیم !

حالا که دیگه هم بخشیدیمت هم لینکت کردیم ، پاشو اشکات رو پاک کن جلوی بچه ها خوبیت ندارد قهقهه

 

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
کوچولوترین ستاره

اون آپ که منو سرش دعوا کردی کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟// دلم رو شکاندی اون روز [دلشکسته]

زهره سادات

خرداد ماه شروع شد و دوستان که با ملت هر وقت جوگیر شود در صحنه و هفت پشتمان دوست میشوند[قهقهه] اگه خواستی حذفش کن

کوچولوترین ستاره

برو بابا دلمون را شکستی عصبانی هم میخوای بشوی برایم [قهر] کا که ایچی نگفتیم که تا سلام کردیم دعوا شدی مارو

...

چی شد الان؟[سوال]

کوچولوترین ستاره

ما نخیر هم تو گفتی دو خط مانده است ما حوصله مان سر رفت خو کلی وقت منو گذاشتی میگی ایچ ی نگو .. مگه میشه [قهر]

کوچولوترین ستاره

چرا مسنجر تعطیل کردی[ناراحت] خو من کجا می حرفیدم خو [گریه] دلم پوسید تو تنهایی