425 - ق ص ه - ه ا ی - ل ع ن ت ی - . . .

19:20 - سه شنبه - 28/4/90

 

ق ص ه - ه ا ی - ل ع ن ت ی

 

 

 

پ . ن :

خیلی چیزها نوشتم ولی همه رو پاک کردم ...   

از همه اش موند فقط همین ... 

یه روزی شاید برگشتم و تکمیلش کردم .. بازنده

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
برگ خزان

وای خدای من چه پله های عجیبی چقدر زیبا و پرابهت چقدر رمز الود [رویا][گریه]

هاله

نارسی قصه ی صعوده یا سقوط؟ بالا میری یا پائین؟... . . .