378 - ح د - و س ط

١۵:٣٢ - چهارشنبه - 18/3/90 - خانه

 

ح د - و س ط

 

 

نشد هیچوقت رعایت کرده باشم این اعتداله را .. این حد وسط را ...

سُر خورد همیشه ی خدا از لای دست های خیسم ...

یا سفید ِ سفید ؛ یا سیاه ِ سیاه !

خاکستری ها قهر کرده اند با من ....

 

خسته شده ام ...

دیگر بدون عینک که نمی شود نگاه یک خط کتاب کرده باشم و خسته نشده باشد چشمم ؛ با عینک هم هر نیم ساعت یک ربعی باید چرخی زده باشم ...

حماقت هم تا آنجا که زنگ تفریح ، شده وبلاگ و گودر و مسنجر ...

 

فولدری که سیو کرده ام روی دسکتاپ را ، باز می کنم تا همه دانسته باشند نیست و من دارم دق می کنم !!

با صدای بلند ... بلندتر ...

بلد نیستم جور دیگری گوش کرده باشم ... یا بلند ِ بلند ؛ یا یواش ِ یواش ...

حد وسط نداشته ؛ ندارد ؛ نخواهد داشت !

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
...

[خرخون][خرخون][خرخون]