332 - غ ا ر

 

١:٢۶ - جمعه - 23/2/90 - خانه

 

غ ا ر

 

 

باز تنها شدم با خودم ... 

باز نشسته ام توی غارم ...

این دو هفته ای که می گذرد از آزادی ام ، فقط خوش گذرانده ام !

زندگی آوار می شود دوباره از شنبه با همه ی حجم وحشتناکش .. 

 

این روزها ، فقط دارم خط می زنم و پا می گذارم روی چیزها ...

لازم دارم این تنهایی را ... این سکوت را ... این سکون را ...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید