400 - ت م ام

22:32 - شنبه - 4/4/90 - خانه

 

ت م ا م

 

 

باید فردا بالاخره رفته باشم نتیجه آزمایش ها و عکس ها و غیره ذلک را نشان دکتر داده باشم ...

آخ !

عکس ها ..

آخ !

انگار برق سه فاز می گیرد من را ...

آن مرد !!!

لعنتی ...

 

لعنتی !!

تازه بعد از 3 هفته همه چیز روشن می شود جلوی چشمم !

 

__________________

 

شلوغ بود بخش رادیولوژی ...

ندیدم کی خانمی که روز قبلش گفته بود چطور آن روغن کوفتی را بلعیده باشم و فردایش رفته باشم برای عکس ، از بخش خارج شد ...

نشسته بودم روی صندلی و داشتم ور می رفتم به گوشه روسری آبی جدیدی که تازه خریده بودم و زور می زدم اشک هایم بمانند همان پشت پلک ها ...

خیلی خواسته بودم بی خیال باشم ولی از وقتی دیده بودم مسیج رویا را ؛ بغض چنگ انداخته بود انگار و خفه می خواست کرده باشد ...

 

آخ رویا !!!

هیچ پیش زمینه نداشتم از عکسی که باید انداخته می شد ؛

پیش زمینه اگر داشتم بدون همراه نمی رفتم که ...

ولی وقتی تنها شدم توی آن اتاق با مسئول رادیولوژی ، دیدم فرقی هم نمی کرد وقتی آن در بسته می شد و من می ماندم پشت آن در با آن مرد ...

استرسش ...

تمام آن بیست دقیقه که مانده بودم توی آن دخمه ی کوفتی ، با خودم تکرار می کردم فاصله من با دنیای بیرون فقط 10 قدم است ...

که این حجم تنهایی و ترس را فقط 10 قدم پر خواهد کرد ...

 

___________________

 

ولی حقیقت آنکه فاصله من با دنیای بیرون ، اندازه تمام حجم تنهایی ام بود نه فقط آن 10 قدم ... 

عین این سه هفته گم شده بود این ماجرا توی روزمرگی ها و استرس امتحان ها و زندگی ...

حتی دو هفته پیش که رفتم عکس ها و آزمایش ها را نشان بدهم و نبود دکتر هم باز یادم نیافتاد به آن 10 قدم کوفتی که ...

استرسش تمام این مدت با من بود و من نمی دانستم چرا !!

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

استرسش به کنار ؛ تعقیباتی که توی ذهن داشت این ماجرا ...

آخ لعنتی ...

دارم تکرار می کنم تمام شده ... تمام شده ... تمـــــــــــــــام .

هیچ قدمی فاصله ننداخته بین من و دنیای بیرون و هیچ چیز نیست حجم این فاصله را سیلی کرده باشد کوبیده باشد به صورتم .

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
کوچولوترین ستاره

ما که هروقت میام مسنجرت خاموش .. کی بیخواب شدی من ندیم [متفکر] چه قدر هم خوابدیدی .. من خیلی وقت دیگه خواب نمیبینم .. همه جا هم من تنهام [نیشخند] توی دنیای واقعی

فرح

یه وقتایی همچین تلنگرایی تازه یاد ادم میاره چی به چیه اره تموم میشه شاید از نظر ولی خیالش تا مدتی هست سخت نگیر عزیزم [گل]