350 - ر ز ر و ش ن

١۶:۵١ - شنبه - 31/2/90 - خانه

 

ر ز ر و ش ن

 

 

دارد از زمین و زمان آتش می بارد به نظرم هنوز هم که نشسته ام توی لابی هتل ...

فرم را گرفته ام از خانم رزروشن و پر کرده ام ...

مدیریت همین کنار است ..

فرمم را که می گیرد ، در می زند ؛ 20 ثانیه ای می شود تا وارد شده باشد و صدای زنی می پیچد توی گوشم ...

رزروشن که بر می گردد و می نشیند پشت کانتر ، فرصت می کنم دیدی زده باشم هتل را ...

یک مانیتور بسیار بزرگ روی دیوار ، با تقریبا 19 - 20 دوربین مدار بسته دارد قسمت های مختلف را نشان می دهد ؛ مردی توی کادر دارد دیوار را می سابد و کسی توی کادر کناری اش ، تی می کشد کفپوش ها را ...

کف پوش پارکت است ؛ ام دی اف ، یک طاقچه ی کوچک درست کرده اند روی دیوار ...

روی طاقچه هم یک گلدان جمع و جور با یک چیز دیگر که نمی فهمم چی است !

محیط نسبتا ً تاریک است و قالیچه ی کرم صورتی ای که پهن کرده اند ، خیلی نمودی ندارد .

گرم است و هیچ راه هوایی نیست . احساس خفگی دارم ؛ پوشش دخترک را دارم برانداز می کنم ؛

اونیفرم کرم سرمه ای !!!

شاهکار طراحی چه کسی است خدا می داند !

مانتو خوش دوخت است و سوار شده  روی تنش ، سردست ها را نوار دوزی کرده اند ، مقنعه اش را کرده توی مانتو لابد بلند بوده که این طور چین خورده از زیر مانتو دورش ...

یک چیزی مثل شال هم آویزان است از گردنش و یک کلاه هم یک وری روی سرش !

حس شوخ طبعی ام را گرما بخار کرده ؛ زبانم هم چسبیده به ته حلقم انگار !

خفقان دارد اینجا بدون آن لباس ، وای به اینکه بخواهی پیچیده باشی خودت را توی این همه پارچه ...

دختری از کادر خدمات هتل می آید و یک کارت را پس می دهد که : شارژش تمام شده تا یکی دیگر گرفته باشد ...

مانتو قهوه ای است و سردست ها نوار دارد ...

 

3 مین تقریبا ً که می گذرد ، بادبزنم را باز کرده ام و دارم باد می زنم خودم را که همان در باز می شود و قبل از آنکه صدای زن بپیچد توی گوشم تا رفته باشم داخل ، نور هجوم می آورد از اتاقش و سایه روشن زنی شکل می گیرد پوشیده در شال و شنل ...

چشمم عادت کرده تقریبا ً به تاریکی !

راه می افتم با کیف و بادبزن ...

قبل از آنکه تعارف کرده باشد نشسته باشم روی صندلی ، صندلی را کشیده ام جلو !

پشت سرم کنار در ، یکی دیگر از همان مانتیورها قرار دارد که چند اینچی باید از آنی که بیرون نصب شده ، کوچکتر باشد ...

باد کولر گازی هم دارد نوازشم می دهد ...

دوست ندارم حالا حالا ها ترک کرده باشم اینجا را !

 

مثلا ً دارد دوباره فرم را می خواند ... من هم فرصت می کنم نگاه دقیق تری انداخته باشم به خط چشمش که لابد شب پدرش را در خواهد آورد تا پاک شده باشد !

شنلش تقریبا تیره است ؛ نمی شود گفت رنگ خاصی دارد !

کبود ِ پر رنگ مثلا ...

شالش ولی ؛ زرشکی تیره ... جگری ! رنگ رژی که لابد تازه تمدید کردتش روی لب ها ...

 

توی فرم چیز زیادی ننوشته ام ...

مدرک هم فقط تاریخ ؛ دوست ندارم همه زندگی ام را گذاشته باشم کف دستش ... 

افت دارد برایم بدانند الان ترم آخر حقوق می خوانم و تا آخر امسال لابد ...

رشته افکارم را پاره می کند ...

حنجره اش زنگار بسته انگار ؛ لابد هم از سیگار زیاد !

یکی هم آن بیرون دارد بشکن می زند !! از اینهایی که دو دستی است و یاد نگرفتم من هیچوقت ...

چشم های دریده ای دارد که کلفتی خط چشم ؛ دریده ترش کرده ...

اسمم را می پرسد : خانووووم  ِ ؟؟؟

و یک مکث تا گفته باشم اینقدر بد است دستخطم ؟ و گفته باشم " میم "

خواسته ام شوخی کرده باشم ولی اینقدر جدی هستم که انگار اعتراض کرده ام چرا نتوانسته خوانده باشد نام خانوادگی ام را ...

حرص دارم چرا این نشسته اینجا توی این سرمای کولر و آن بیرون ، پشت آن در ، حتی روزنه ای نیست نفس کشیده باشند ...

میم را که می گویم ؛ دوباره می خواندنش و اضافه می کند یک نقطه بالاش افتاده بود ...

خودکاری که دادند به من ؛ خراب بود ... این را جواب حرفش می گویم !

نگاه هم که می کنیم ، آخر سر کسی که سرش را پایین می اندازد من نیستم !

انگار قرار است دوئل کرده باشیم و همین الان است هفت تیر کشیده باشیم آبکش کرده باشیم همدیگر را ! 

نقابش را می زنم کنار ... درد کشیده ... چین کنار چشم ها ...

جنس این چین ها ، جنس چین های شب بیداری است ، هق هق های زیر پتو و بعد ، با آن حال ِ خراب ، آتش به آتش سیگار دود کردن ...

از جنس ِ زن دوم ِ مدیر هتل بودن ! از جنس ِ معشوقه ی مدیر هتل بودن ... کار کردن و خدمات اضافه داشتن ...

از آنها که جواب خوش رقصی دیشب شان را فردایش نقد می کنند وقتی می شوند لولوی سر خرمن ِ دخترک رزروشن که نشسته همین جا پشت در توی آن گرمای خفقان آور ...

ولی زنجیر کرده اندش انگار که جلوتر نمی تواند آمده باشد ...

چون انتخاب نهایی با مدیر است که الان حضور ندارد ..

سوال و جواب و بیمه و حقوق و این چرت و پرت ها ...

قرار می شود خبر داده باشیم به هم ...

 

در اتاق را که می بندم ؛ از خانم رزروشن خداحافظی می کنم ...

خدا را شکر می کنم که از گرما هیچ نگفتم ...

به خاطر مامی راه افتادم آمدم اینجا ...

فرم پر کردن و گرما زده شدن و دو تا بروفن را با چشم هایی که سیاهی می رفتند بلعیدن ، راحت تر از متقاعد کردن مامی است که فعلا ً نمی خواهم سر کار رفته باشم ...

این هم آشنایی معرفی کرده بود ، مثل همان کیس پارسالی ...

 

هنوز نمی دانم قرار بود آنجا چه غلطی کرده باشم !

سرم هنوز درد می کند ... اینقدر که نمی دونم دقیقا ً الان چی می خواستم اینجا گفته باشم !

فردا باز می خونمش ببینم چی به چی بوده !

 

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
برگ خزان

یعنی دقیقا معلوم نیست برای چه سمتی فرم پر کردی؟ [متفکر]

...

دلم گرفت...[ناراحت]

کیا

[متفکر] من نمی فهمم . اگر می خواستی کار کنی خوب رئیس بود دیگر . تازه با تحصیلت هم همخوانی داشت . [اوه] به نظر من عمرت را هدر این چیزها نکن . ارزش ندارد . الان که این همه زحمت کشیدی و رسیدی به اینجا . بزار این شش ماه بگذرد . البته به سختی اش می ارزید که با مامی محترمه روبرو نشوی !! [وحشتناک] از دست این مامی ها ... [عصبانی]

زهره سادات

اوه اوه تو این محیط های فیس فیسی کار کردن = کار با اعمال شاقه اصلا دلم نمی آد شوخی کنم و سر به سرت بذارم.هیچی بدتر از سردرد ناشی از گرما نیست. کم آب شدن بدن و .....[بغل][ماچ][خنثی]