365 - ر و ی ا

 ١٧:٣٠ - چهارشنبه - ١١/٣/٩٠ - خانه

 

 ر و ی ا

 

 

:  سلام خوبی ؟ از کله ی سحر به یادت بودم . به قول معروف گوشت زنگ زد ؟ !  کجایی ؟ تور می بری ؟؟

ناراحت  آخ

 

رویا  !!

کم خراب بودم ، تو هم که ...

بغض می گیرم ..

توی این وضع و اوضاع احوال ، تو من را از کجای دنیا پیدا کردی ؟

بعد از این همه وقت ...

 

چشم هام میشه پر از اشک ، از صندوق که بر می گشتم ، وقتی خواستم خاموش کرده باشم گوشی را ، دیدم مسیجش را ... 

چی بگم ؟

که تک و تنها وسط بیمارستان ، دنبال بدبختی هامم ؟

که خوشم ؟ که سلامتم ؟ که رو به راهم ؟؟

 

قبض صندوق را می دهم دست منشی رادیولوژی ... گوشی را خاموش کرده ام ... 

می نشینم تا صدایم کرده باشد ... چشم هام پر شده از اشک ... چی به تو بگم من آخه دختر ؟

صدایم که می کنند ، جمع می کنم دست و پام را ...

خانمی که ول می چرخید توی بخش ، غیب شده و یک آقا ، قرار است انداخته باشد عکس ما را ! افسوس

تمام طول مدت ، توی آن اتاق ، زل زده بودم به آن مهتابی ِ بنفش کم رنگ ...

حتی رویا هم می ماند آنجا پشت در آن اتاق ...

خالی شده ام ؛ حتی از رویا ... 

چه فایده بهترین دوستت بداند دقیقاً داری چه غلطی می کنی ؟

جز اینکه ...

 

خانه که می روم ، فسقل ها آنجایند ... می رویم سه تایی پارک ... وقتی بستنی هامان را می خوریم و می روند سراغ تاب سرسره ها ، گوشی را باز می کنم و مسیج می دهم بهش که بدک هم نیستم ... تور که هیچ ، دفتر هم نمی روم دیگر ... الان هم امتحان ها و بعد هم کانون ...

مسیج می دهد که موفق باشی وکیل جوان ...

پرده اشک که کشیده می شود جلوی چشم هام ، بچه ها محو می شوند و کمرنگ ...

کاش دم دست بودی ، حداقل می شد یک دل سیر ، گریه کرده باشم پیشت !!!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید