383 - د س ت - و - ر و - ش س ت ه

٢٢:٣۵ - پنج شنبه - 19/3/90 - خانه

 

د س ت - و - ر و - ش س ت ه

 

 

خواب ِ خواب بودم وسط خیابان وقتی بر می گشتم از سر جلسه ... 

گرما هم داشت کبابم می کرد بدتر ...

گفتم میرم خانه ، دوش و بعد هم خواب ...

ولی یادم که آمد پنج شنبه است و فسقل ها ظهر تعطیل می شوند ، لعنت فرستادم به خودم ...

 

خانه که رسیدم ، دیدم خاله و خواهر زاده ها ، از خجالت هم در آمده اند اساسی و اصولی !

چیزی در حد و مایه های جنگ جهانی مثلا ً !!

توی حمام که بودم ، اینقدر سر و صدا کرد این بچه که ..

بعدش هم مامی گرامیش زنگ شد که دیرتر می آیند دنبالشان ...

اینها هم که مامی اینها را دیوانه کرده بودند از قبلش ...

نسرین جون امروز تازه برگشته بود از سمنان ... دیگه آماده شد برداردشان ببرد بیرون !

چون فش و فضیحت هایی که ما از توی حمام بار می کردیم به خودمان و آبا اجدادمان ، بسیار وحشتناک بود !!!

ولی قبل از اینکه آنها در رفته باشند ، ما از حمام زدیم بیرون !

یک حالی اساسی به فسقل کبیر دادیم که فسقل صغیر در حمایت داداشش ، ما را دعوا کرده مثلا ً ! قلببغلخیال باطل ولی فسقل کبیر که حسابی کپ کرده بود ! چشمابرو

این هم بدبختی ماست ! فسقل صغیر هیشگی را به هیچ چی حساب نمی کند و از هیشگی نمی ترسد الا پیرزنه !!!

ما هم در آن شرایط پیرزن نداشتیم بترسانیمش از آن !!

خلاصه زنگ زد شوهر خاله توی آن هاگیر واگیر که آمده دنبالشان و منتفی شد کلا ً بحث پارک ...

به فسقل کبیر هم تشر شدیم که توله سگ !! دیگه این ورا پیدات نشه ها !

و این عین واقعیت است !!! بازنده

 

بعدش ، حسن که آماده بود ، رفته بستنی خریده که ما چون آن مدلش را دوست نداشته ایم ، نخورده ایم ! خودش و الی و مامی خوردند و ما هم با اعصاب رعشه ناک مان نشسته ایم هی افسوس شده ایم و غر زده ایم به مامی !

مامی این بار طرف ما بود !! واسه اولین بار طی عمر شریفش شاید ...

همگی رعشه ناک شده بود اعصابشان ... خط و نشان های بسیار پر رنگی برای خاله جان کشیده شد ؛ همه هم پیمان شدیم که این دشمن مشترک را شکست داده شده باشند ...

بعد از طی مراسم سوگند ، هم پیمانان ، همگی غش شدند تا توی خواب ، به نبرد خیالی با هیولاها پرداخته باشند !

من که واقعا نفهمیدم چی جوری خوابم برد ولی غش کردم واقعا ... این بیچاره ها که 3-4 ساعت بیشتر در جوار آن هیولاها بودند ، دیگر معلوم بود حال روزشان ....

 

از خواب که بیدار شدیم ، شب شده بود قاعدتا ...

زنگ زد مامی خودش به خاله جان ...

در افواه این طور رایج شده که ما دست و رو شسته ترین فرد این خاندانیم !

دست و رو شسته هم چیزی است در مایه های بچه پر رویی که کارد به استخوانش برسد یا نرسد ، از کسی نمی ترسد حرف خودش را زده باشد و سکه یک پول کرده باشد یک بزرگتر را ! خجالت

 

قبلش توی مراسم سوگند  ، کلیه حضار به پر رو بودن خاله جان صحه گذاشته بودند قبلش و شاهد مثال داستان هم ، جملۀ قصارشان بود مبنی بر تشیف شدن ما به کتابخانه که تا کن فیها خالدون شخص ما مشکلاتی را ایجاد کرده کلا !

 

مامی هی چسبید گوشی تلفن را مثلا که صدا نرود آن ور ولی گفتیم اگر مانع تبادل آزاد جریان اطلاعات شده باشد ، اس می شویم به خاله اصلا ...

خلاصه یکی من بگو ، یکی الی ؛ آخرش قرار شد دیگر فسقل ها را نیاورده باشند اینجا !

رسیده بود بلایی ولی بخیر گذشت !!!

همین دیگه ...

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید