405 - ق ر ا ر د ا د - ا ر ف ا ق ی

1:58 - سه شنبه - 7/4/90 - خانه

 

ق ر ا ر د ا د - ا ر ف ا ق ی

 

 

میگم بهش پارسال کجا تشیف داشتی این همه دادگاه و دادگاه بازی بود اینجا ؟

اصلا این همه وقت کجا بودی ، نبودی ؟؟؟

حکم ورشکستگی صادر شده ... حالا بعد از این همه وقت ، اومدی الا و للا همین الان طلبت رو می خوای ؟؟؟

هیچی ندارم بهت بدم !!

المفلس فی امان الله !

می خوای همین قدری که الان بهت می رسه بردار ببر ، نمی خوای هم مهلت بده ، تسویه کنم باهات تا یه سال دیگه !!!

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
AZAR

[لبخند][گل]