417 - خ د ا ی گ ا ن

2:35 - شنبه - 18/4/90 - خانه

 

خ د ا ی گ ا ن

 

 

نشانت کرده اند به خدایی ...

تقدیر بود من همچو تو ، داغدار شوم بر سرنوشتی محتوم ...

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ماهی نقره ای

[نگران] زیبا نوشته بودی از این جور نوشته هایی بود که باید نویسنده رو به میز گرد شعر و شاعری کشوند و مجبورش کرد تا در مورد secret نوشتنتش توضیح بده [زبان] [گل]