380 - ق ص ه - ه ا ی - م د ا م

١٠:۴٨ - جمعه - 20/3/90 - خانه

 

ق ص ه - ه ا ی - م د ا م

 

 

فردا مدنی 8 امتحان دارم ... یک 3 واحدی گردن کلفت که خوب دافعۀ نوشتار استاد شهیر ، جناب مرحوم دکتر امامی ، بیشتر از جاذبه شان است با این کتابشان !!

خود درس هم که هیچ ! ارث و وصیت !! خمیازه

حالا خوب است امور حسبی را دوست داریم والا خدا می داند با این درس چه خاکی قرار بود سر کرده باشیم کلا ً !

 

اتود را نشانه گذاشتم لای کتاب ...

باز مانده همین طور تا برگشته باشم سراغش ...

 

کتاب های نیمه تمام خیلی دارم ... شروع می کنم با هم و خسته که می شوم از هر کدام ؛ نشانشان می کنم و می روم ...

... می روم تا وقتی دیگر ، برگشته باشم سراغشان و پی گرفته باشم باقی قصه را ...

ولی گم شده دیگر بحث و باید برگشته باشم سر سطر ؛ سر قصه ؛ سر بحث و از نو شروع کرده باشم خواندن ...

و این یعنی ، هزینه کردن مضاعف وقت و انرژی ..

 

ولی ناتمام می مانند خیلی وقت ها قصه ها ...

باید رفته باشی تا روزی روزگاری ؛ دوباره از نو برگشته باشی سراغشان ...

تا نوشته باشی حکایتشان را از سر سطر ...

 

هیچ خوب نیست حالم ...

خلق و خوی من ؛ اینقدر ها هم شلوغ نیست ...

شلوغ که می شود ؛ انگار همهمه می افتد توی قلعه ..

بی عار که می شوم خودم ؛ بقیه دیگر بنده نیستند هیچ خدایی را ...

یک جشن بزرگ تا بی خیال شده باشیم جملگی آن کتاب را ... آن قصه را ...

و چه فرق دارد که آن حکایت نیمه تمام را باید بنویسم یا خوانده باشم ؟؟

 

شلوغ که می شود ؛ حالم به خودم نیست دیگر ... فکر می کنم دارم انرژی می گیرم از این مهمان بازی ها .. رفتن ها ؛ آمدن ها ...

ولی سنگین است نقابی که باید زده باشم ...

عرق کرده ام پشت آن و زار زده ام تمام شده باشد این جشن ِ لعنتی ِ بالماسکه ... تا برداشته باشم صورتکم را از صورت ...

تا برگشته باشم گوشه دنج خودم و شده باشم خودم ..

تا برداشته باشم آن خودکار را از لای آن کتاب و سر گرفته باشم آن حکایت نیمه تمام را  ...

 

من پُرم از این حکایت های خرده ریزه ای که گم شده اند توی هیاهوی جشن هایم ...

من اینجا دارم تحلیل می روم پشت این نقاب و تمام داستان های نیمه تمام ؛ انتظارم را می کشند ...

آنها به انتظار من و من به انتظار پایان این جشنی که شده حکایتش ؛ حکایت همان قصه ای که وقتی بیدار شده ای بعدش ؛ دیده ای تلافی تمام ِ آن خوشی ها ، حمالی ِ حجم ِ بار غمی است که باید برده باشی ...

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
زهره سادات

دوست داشتیم بنویسیم" اول"...حالا می خواهی چکار کنی؟ می فرستیمان زندان و این جور جاها.[شیطان] [زبان] این نقاب آخرش ما را می کشد.دور از جان شما...لایه لایه...یکی روی دیگری.....هر کدام از جنسی و رنگی... [سبز]

امیر حسین

این کتاب ارث و میراث بیش از سوال از توش بنظر پول در میاد .

زهره سادات

شب خوش...امیدوارم فردا بهترین نمره رو بگیری[بغل][قلب][گل]

زیتون ۳۰۰۰

انشاالله موفق باشی وبالبخندبه اتمام برسانی آب بریزتوی لیوان مویز(یک قاشق) شیرین که شدبنوش تا2روزاب بریزرویش بنوش استرس وخستگی ات رامی بلعد شادمیشی روی موقعیت امتحانی کنترل بیشتری خواهی داشت هروقت امتحان داری یاتغییردیگری درزندگی داری اعم ازگرماوسرما وخریدبالاوجابجائی و...

زیتون ۳۰۰۰

اگرمویزنبودخرما شیره انگورهم خوب است شربت کنی نان پیازهم خوب است