391 - د ل ق ک

15:21 - شنبه - 28/3/90 - خانه

 

د ل ق ک

 

 

دارم دست و پا می زنم انگار وسط زمین و آسمان ...

کابوس پشت کابوس ...

لعنتی ها توی روز هم دست بر نمی دارند از سرم ... شب ها جرأت نمی کنم خوابیده باشم ... روزهایم را هم مسخّر کرده اند لعنتی ها ...

باران ، ماشین ، لپ تاپ ، آن دختر ، جزوه هایش ، شب .... آخ ...

هیچ ربطی نمی توانم پیدا کنم ... انگار هستند برای آزار دادن من ...

پیروزها زیبا و خواهرش و اسباب کشی و بچه و آوارگی ...

تازه پا گذاشته ام توی آن کوچه که زنگ می زند گوشی ...

قطع می شود و دوباره ... پرت کرده امش توی کمد ... تا بلند شوم و خوابالو خوابالو پیدا کرده باشمش ...

خانومی است ... بدجوری ملنگ خوابم ... ریجکتش می کنم و دوباره می روم سراغ متکایم ... خیس شده انگار ...

7 و خرده ای است ... شاید هم خرده ای مانده باشد به 7 ...

پلکم سنگین است و می افتد دوباره روی هم ... ولی ذهنم هوشیار شده و  محال است دوباره بتوانم آرامش کرده باشم ...

من نمی فهمم چه مرگش شده ... جرأت تنها ماندن با خودم را ندارم ... بلند می شوم ... آبی به صورتم که می زنم ؛ بی اختیار پناه می آورم به اینجا ...

چاووشی شروع می کند دوباره به خواندن و من نقابم را می زنم و می شوم دلقکی که خودش بیشتر از بقیه نیازش هست به خندیدن و دور شدن ...

 

می ترسم رفته باشم رفته باشم توی قلعه ... بوی تعفن می آید ... زده ام بیرون ... اینجا حداقل دور هم جشن گرفته ایم ...

 

 22:25 - یکشنبه - 29/3/90 - خانه

 

سیاهی ، پلیس ، تاریکی ، اتوبوس ، زل زدن آن مرد .... خلاصه یک ساعت خواب امروز ...

دیروز پیروز صبح ،هم افرا اگر بشود کابوسش قلمداد کرد ...

تمامی ندارند لعنتی ها ... یک خواب راحت شده کابوس ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید