376 - ج ه ن م

٢:۵ - چهارشنبه - 18/3/90 - خانه

 

ج ه ن م

 

 

هوا بس ناجوانمردانه گرم است ! گریه

 

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
کوچولوترین ستاره

[بغل] میدونم گرمه خو یه کار کن قبل خروج از خانه با مانتو برو یه دوش بگیر .. یک حال میده [رویا]

...

اینجا هم وحشتناک گرم شده!

برگ خزان

آره خیلی گرمه و امسال زدم به بی خیالی

کوچولوترین ستاره

نه دوش که برو زیر اب سرد با لباس بیرون یا دم در خونه یه سطل آب بریز روی سرت [زبان]

کوچولوترین ستاره

وا مگه چه میشه .. اینجا که سرده اما گاهی خیس میشویم بیرونم میرویم .. همون گرما بکش ما دلمون اینور خنک شه [قهر]