398 - ب گ ف ت - آ ر ی - چ و - خ و ا ب - آ ی د - ک ج ا - خ و ا ب

دوباره ...

خوابیده بودم توی خود خواب ...

موقع برگشتن از یک جایی مثل دانشکده یا پژوهشکده یا همچه جایی توی ایستگاه اتوبوس بودم تقریبای نزدیک موزه ایران باستان ( اگر ایران باستان بوده ، پس لابد آنجایی هم که بودم قبلش ، همان پژوهشکده باستانشناسی بوده هر چند که اصلا تا حالا نرفتم داخلش .. ) بودم که زلزله آمد ... دقیقا ً دو بار ... تعادل از دستم رفته بود ...

بعد از ترس از خواب بیدار شدم ...

 

زلزله دو حالت می تواند داشته باشد ؛ یا چیزی را ببلعد و فرو ببرد ؛ یا چیزی را از دل زمین بالا بدهد ...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یک مسابقه تی وی / مجله /

یک خانه توی دهات که ظاهرا ً به دنبال ارث میراث رفته بودم آنجا ...

یک پیرمردی کوتاه قامت برد من را رساند آنجا ، در کوچه باز مانده بود ... وقتی لباس عوض کردم ، قفلش کردم به گمانم ...

از توی اولین اتاق ، اتاق پشتی و اتاق های کناری را پیدا کردم ... باید ترتمیز می کردم کل خانه را که گند داشت ازش بالا می رفت .

خانه برای یک پیرمردی بود .. وقتی رفته بودم توی حیاط تا نم بزنم جارو را و شروع کنم گردگیری ، همسایه کناری گفت که از خانه ی فلانی صدای آب می آید ! یکی برود ببیند چی به چی است !

بعدش بود که اتاق ها را کشف کردم ...

حریص شده بودم و داشتم تمام خانه را زیر رو می کردم ؛ دنبال چی ؟ نمی دانم ...

دائم هم می ترسیدم کسانی که توی شهر ساکن بوده اند ( مثلا بقیه اقوام ) سر برسند و مچ من را گرفته باشند ...

تمام لامپ ها را روشن کرده بودم ... در حیاط را هم ظاهرا قفل کرده بودم بعد از آب زدن جارو ولی همین که کلیدها را روشن کردم و یک رادیو هم با آن روشن شد که از داشتنش خوشحال هم شدم ، یک پیرزن مثلا از اینها که آمده اند ببینند چه خبر بوده توی خانه ای که هیچ کسی درش نیست ، در آستانه در اتاق ظاهر شد ...

حالم بد شد توی خواب از ترس ...

همانجا کنار دیوار را گرفتم و سقوط کردم از ترس ....

پیرزنه رفت مثلا آب قند بیاره برام ولی یک چیز ترش ِ بی مزه ای آورد مثل ِ شربت آبلیمو ...

بعد هم به لحن بسیار خشنی به من گفت آن را بخورم و ول کرد رفت ...

 

قسمت بعدش ، فردا که آمده بودم توی این خانه ، اینجا با تمام آن کثیفی هاش ، شده بود یک کافی نت ... البته طبقه زیر زمینش که من دیروزش نفهمیده بودم زیر زمین هم دارد ...

می خواستم بنشینم پشت دستگاه ؛ مسئولش دستگاه 7 یا 8 را پیشنهاد داد ولی پشت دستگاه 7 نشسته بودند و دستگاه 8 مال من شد ...

 

یک قسمت هم توی یک ورزشگاه بود که اصلا توی خود خواب هم معلوم نشد چی به چی است ! فقط ظاهرا یکی با یکی دعوا کرده بود و قرار بود من بروم شهادت بدهم ...

 

آخ که دارم دیوانه می شوم از سردرد !

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید