393 - ر و ز ا ن ه

20:9 - دوشنبه - 30/3/90

 

ر و ز ا ن ه 

 

 

جانم در حال در رفتن است انگار !!

هر کلمه ای که می خوانم ، کلی فش می دهم به کسی که نوشته این کتاب را و کسی که تصویبش کرده این 2 واحدی مزخرف را ...

عادت بسیار بدی است ولی تا مطمئن نباشم چیزی به دردم نمی خورد ، محال است سراغش را بگیرم ... همین هم می شود که از ترم 1 آیین دادرسی ها دستم است ولی چیز مزخرفی مثل حقوق تطبیقی ، مانده برای شب امتحان !

یعنی خدایی یک دور بیشتر ، اصلا ً نمی توانم تحملش کنم ! آن هم گذاشتم برای همین شب امتحان !!!

چرت و پرتِ مزخرف !  خمیازهقهر

 

خواب ِ خوابم ... اصلا ً هیچ حسی ندارم ! مغزم انگار منجمد شده ...

ساعت 4 تا 6 خواب بوده ام و همین بد خراب کرده کار را ...

می روم مثلا ً یک چیزی می گیرم به اسم صبحانه بخورم ولی نه ... بدجور کلافه ام ... اولین نفرهایی هستم که می روم سر جلسه می نشینم تا مراقب دقیقه به دقیقه چک کرده باشد نکند چیزی می خواهم روی در دیوار نوشته باشم بابت تقلب ...

هپروت ِ هپروتم یعنی ها ...کش می آیند دقایق و من محو شده ام به اشعه باریک خورشید که از کنار پرده دارد سرک می کشد و می رقصاند ذرات را ...

انگار گیر افتاده ای توی یک سیاه چاله ی زمانی ! از این ها که هر ثانیه اش ، هزار سال نوری کش می آید !

ضلع غربی ساختمان هستیم و صدای مزخرف بانوی خوش صدا که هزار بار می گوید کیف کتاب جزوه و سایر لوازم را به قسمت مربوطه تحویل بدهیم و بفرماییم سر جلسه امتحان ، انگار از هزاران سال دورتر به گوش می رسد ...

خیلی دوست دارم یک روز بروم سراغش ، بهش گفته باشم بدبخت عقده ای ِ خوش صدا !

اون میکروفون داخل سالن رو خاموش کن !! داغون کردی اعصابمان را با این صدای مزخرفت !!! ما سر جلسه تمرگیدن شده ایم ! پس لطفا ً خفه !!! خمیازه

ولی خوب هنوز من کار دارم اینجا و این یک روز ، نرسیده هنوز ...

مراسم قرآن شروع می شود ... این ترم ، خیلی جالب شده اند !

روزهای اول که از بسیج بچه ها دعای قبل از امتحان می دادند بهمان و مراسم قرآن هم دوبار کلا برای محکم کاری اعمال می شود !

باز دستشان درد نکند به صف نمی کنند برامان سرود ملی بگذارند !

نمی فهمم ... اولش فکر کردم نکند یکی اش همان دعای امتحانی باشد که بچه های بسیج داشتند پخش می کردند ولی نه ... دومی که قطعا ً قرآن است ( لا اکراه فی الدین دارد ! ) و اولی هم قرآن است ... آیه است به نظرم ...

حالا منتها چرا ، نمی فهمم !

البته اگر به من باشد ، دومی را بیشتر دوست دارم ! صدای قشنگ تری دارد !

آهان .. اولی هم قرآن است ، چون وسطش هی الله الله می گویند ! که منظورشان همین تشویق قاری اینها باشد !

خلاصه اگر من مردم ، خواست کسی قرآن بگذارد ، بگردد نوار همین آقاهه را بگیرد ... یک جورهایی آرام می کند آدم را !

 

عادت ندارم برگه را نگهداشته باشم زیاد ... همین هم هست که همیشه اولین نفر اگر نباشم برای دادن برگه ، دومین نفر بودنم قطعی است !

یک خط در میان کامن لا ، سیستم حقوق نوشته !

مزخرف !!

هنگ کاملی هستم !

سوال داده اند نظام حکومتی آلمان فدرال چی جوری است ؟

توی گزینه هاش هم فدرال را داده اند هم کنفدراسیون را ! من خنگ زده ام کنفدراسیون !

به نظرم هنوز هم کنفدراسیون است ! حقیقت جایی خوانده ام کنفدراسیون !

اینقدر هم خسته ام که حسم نیست بنشینم قضاوت کنم سرجلسه استدلالات طرفین مناقشه را !

یا حتی به فدرالی که توی متن سوال درج شده ، توجه کنم !

لج کرده ام و می خواهم با اطمینان حداقل یکی را مشکوک جواب داده باشم ! قهر

دو سه تا سوال را هم هی پاک می کنم ، هی دوباره جواب می دهم !

بد خواب و خرابم ... برگه را تحویل می دهم و از شرش خلاص می شوم ...

پاس شد ... همینش کفایت می کند !

 

کیف ، کتاب ، جزوه ، موبایل و سایر وسایلم را که از قسمت مربوطه !!! تحویل می گیرم ، می روم ببینم توی این کانتینری که علمش کرده اند وسط حیاط چی هست که ملت دارند این طوری سرکولش بالا می روند هر روز ؟؟

آخ آخ ...

تف به ذات نداشته تان !

من همیشه شربت آبلیمو رو کم شکر و کم آبلیمو درست می کنم و همیشه در مظان اتهام هستم که می خواهم به این ترتیب ، خودم تنهایی ترتیب تمام پارچ را داده باشم ؛ ولی این دیگر چی هست که دو تا قلپ نخورده ، لیوان را شوت می کنم با محتویاتش توی سطل !

کاش مسئول پختش اینجا بود یک لیوان را برایش پر می کردم ، می ایستادم بالای سرش ، جلوی چشمم دیده باشم می تواند همه اش را قورت شده باشد ! سبز

 

اینقدر گرم است که حس این 7-8 مین پیاده تا مترو را ندارم !

خودم را به قضا قدر سپرده می شوم و اتوبوس سوار می شوم ! گرم هست ولی عوضش می شود کمی بخوابم توی اتوبوس !

توی راه فکر می کنم اگر مثلا هنوز دفتر می رفتم قاعدتا الان باید سر خر را کج می کردم طرف دفتر ، تا 8 شب هم می مردم و زنده می شدم ... شب رسیده و نرسیده ، یک چرت می زدم و آماده می شدم برای امتحان فردا ...

نگاهی به وضعیت خودم که می کنم ، این ترم در بهترین شرایط بوده ام !

هم برنامه امتحانی گل و گشاد هم بدون رییس هم بدون استرس کاری ...

ولی حس می کنم خورد و خمیر شده ام بدجور ...

آن وقت نمی فهمم چطور این همه وقت طاقت آورده ام کار و درس و امتحان توأمان را !

 

خانه که می رسم ، یک حس خاصی دارم ...

ظهر شده تقریبا ...

مامی دارد ناهار پخته می شود و می گوید بیدار بمانم یک چیزی بخورم بعد بخوابم ... خسته ام ! محال است ...

 

می خوابم ... دقیقا ً از یک و خرده ای تا 6 و خرده ای که زنگ می زند خاله جان بیدارم می کند ...

خسته ام هنوز ..

ولی کسی هم نیست خانه جواب داده باشد ظاهرا ً ...

 

هشیار هشیار که می شوم ، باز داشته ام خواب می دیده ام ظاهرا ...

دانیال سوار یک دوچرخه بچه گانه است ، توی خیابان که سرعتش مثل موتور می ماند ... دارد خلاف جهت می رود و هر چی صدایش می کنم ایستاده باشد ، نمی شنود ..

ماشین ها از روبرو می آیند ... بچه می پیچد توی یک کوچه فرعی که راه دارد به خیابان دیگر ... آمده از جوی رد شده باشد ، پرت شده توی جوی ...

بیهوش شده ظاهرا ... بغلش کرده ام ... از مردی که آنجاست خواسته ام کمکم کرده باشد ...

سوار ماشینش می شویم ... چادر سفیدی سر کرده ام ... مانتو ندارم ... مامانش هم سوار شده ... از کجا رسیده نمی دانم ! غروب است وقتی دنی دارد دوچرخه سواری می کند ولی وقتی سوار ماشین هستیم ، بعد از ظهر است ..

به خاله می گویم من پول نیست همراهم ولی او می گوید که دارد ..

مرد یک جایی نگه می دارد تا جابجا شده باشیم توی ماشین !

من دنی که به هوش آمده توی بغلم و زن آن مرد و خاله پشت و دو تاپسر کوچکش جلو هستند ...

قرار است پسرها بیایند یکی شان پشت و زن برود جلو بنشیند ...

ولی پیاده اش می کنیم زن را و می رویم ... خاله هم عوض میشود و آن یکی خاله مان سوارماشین هست ...

زنگ می زند به شوهرش ... دارد به مهرداد گزارش می دهد ... مهرداد هیچ داد بیداد نمی کند و من آرام می شوم ...

بچه چی می شود و نمی شود را یادم نیست ... ولی بعد دارم بر می گردم خانه .. توی اتوبوس هستم ...

 

بیدار شده ام ؛ دانیال صحیح و سالم توی خانه شان دارد لابد آتش سرخ می سوزاند ولی اولین تصویری که می اید جلوی چشمم ، وقتی است که دارد خلاف جهت ویراژ می رود وسط ماشین ها و هر چی صدایش می کنم و می دوم دنبالش ، بهش نمی رسم ...

آخ .. لعنتی ...

بی خیالش می شوم .. یک لیوان آب می خورم و سعی می کنم بیرون آمده باشم از فکرش ...

 

باید بنشینم سر آیین دادرسی کیفری ...

برای من هیچی ندارد حداقل این درس !

ولی محض بالا کشیدن معدل و عوض ِ آن درس گندی که امروز داشته ام ، می خواهم بنشینم بخوانم ...

وبلاگ بچه ها باید سر بزنم ...

کتابخانه باید بروم فردا پس فردا و هزار تا کار دیگر !!!

حس هیچکدامش نیست !

همه را معلق می گذارم تا سرفرصت ...

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید